Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 2023

 

PODSUMOWANIE

4 - 5 października 2023

X JUBILEUSZOWA edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

– Schrack Seconet i Partnerzy.

 

W dniach 4 - 5 października 2023 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance, odbyła się kolejna, X jubileuszowa edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. Wspólnie ze wszystkimi Partnerami tego wyjątkowego wydarzenia edukacyjnego gościliśmy przedstawicieli branży systemów bezpieczeństwa: inwestorów, generalnych wykonawców, rzeczoznawców, projektantów, instalatorów oraz pozostałych uczestników rynku. Odnotowaliśmy kolejny rekord! W największym w branży szkoleniu  wzięło udział ponad 600 osób!

Ogromne zainteresowanie uczestników jest dowodem na to, że  w branży systemów bezpieczeństwa dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na pogłębianie wiedzy i warsztatowe przekazywanie informacji. Podczas spotkania wielokrotnie wyrażano opinię o konieczności organizacji częstszych spotkań merytorycznych i edukacyjnych w branży zabezpieczeń. Jako producent i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań, staramy się na bieżąco spełniać oczekiwania rynku, dlatego każdego roku przygotowujemy wiele nowości ‒ dotyczą one zarówno samej organizacji wydarzenia, sposobów komunikacji z uczestnikami (różnorodne formy przekazu), ale przede wszystkim coraz głębszej, dokładniejszej analizy problemów pojawiających się w trakcie projektowania i realizacji obiektów różnego przeznaczenia.

 

Podczas dwóch dni spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: system sygnalizacji pożarowej, system sterowania gaszeniem, dźwiękowy system ostrzegawczy, system kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,  system kontroli i tłumienia pożaru samochodu elektrycznego, system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), system i urządzenia sterujące oddzieleniami przeciwpożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu, systemy detekcji gazów oraz system zarządzania budynkiem (BMS). Poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym a systemem BMS oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • zasady integracji podstawowej i rozszerzonej systemów bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz systemów Security (SKD, CCTV),
 • zarządzanie procedurą ewakuacji z poziomu SIUP,
 • współdziałanie systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej parkingów dla samochodów elektrycznych,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy – współdziałanie z SIUP i wymagające przypadki projektowe, 
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy detekcji i sterowania gaszeniem,
 • współdziałanie systemów Security podczas bieżącej eksploatacji oraz różnych typów zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
 • współdziałanie systemu BMS z systemami bezpieczeństwa,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

 

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych, przedstawicieli rzeczoznawców, ubezpieczycieli oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz ochrony ludzi i mienia.

Do współorganizacji tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego zostali zaproszeni następujący producenci i dystrybutorzy: koncentrująca się w codziennej działalności na tematyce pomiaru składu gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych firma Atest Gaz A. M. Pachole Sp.J   , której specjalnością są innowacyjne Systemy Detekcji i Bezpieczeństwa Gazowego niezawodnie informujące o zagrożeniach ze strony gazów niebezpiecznych lub ich braku. Rozwiązania Atest Gaz dedykowane są zarówno do sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC); BELIMO Siłowniki S.A. – światowy lider w dziedzinie opracowywania, produkcji i sprzedaży urządzeń do energooszczędnych  instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Firma powstała w 1975 roku w Szwajcarii, obecnie zatrudnia około 2000 osób w 80 krajach, oferuje m.in.: siłowniki do przepustnic powietrza i klap ppoż., zawory regulacyjne, czujniki oraz liczniki energii termicznej; C-AIM - dostawca nowoczesnych technologii - systemów telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu, integrujący i dostosowujący istniejące rozwiązania do rzeczywistych potrzeb klienta. Firma posiada w swojej ofercie rozwiązania dla wielu branż, min.: przemysłu, infrastruktury krytycznej, logistyki, obiektów biurowych, hoteli i parkingów; GRAS – polska, rodzinna firma działająca od 1985 roku, zajmująca się produkcją i dystrybucją sprzętu przeciwpożarowego. Specjalizuje się w produkcji hydrantów wewnętrznych i opatentowanego automatycznego hydrantowego systemu przeciwpożarowego z wczesną detekcją do kontroli, gaszenia i tłumienia pożaru pojazdów elektrycznych w garażach i parkingach, wydzielonych strefach obiektów PM oraz magazynów energii. InGas Sp. z o. o. -  polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. InGas posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych, co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów. Nedap Security Management – światowy lider w obszarze systemów kontroli dostępu. Platforma Nedap AEOS to przede wszystkim innowacyjny i skalowalny system kontroli dostępu spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa, co potwierdza grade 4 według europejskiej normy EN60839. AEOS to także certyfikowany (grade 3) system sygnalizacji włamania i napadu jak i szafki depozytowe. Do unikalnych cech systemu należy skalowalność (brak limitu użytkowników) oraz otwartość na integracje z innymi systemami bezpieczeństwa (windy, SAP, CCTV); PARTNER – jeden z wiodących polskich producentów rozwiązań dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Public Address i tła muzycznego. Firma zajmuje się produkcją głośników od prawie 20 lat, produkty są certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 54-24, przechodzą proces badań potwierdzanych dokumentami CPR/CPD oraz świadectwami dopuszczenia  wydawanymi przez CNBOP-PIB. WAGO lider w dostarczaniu kompleksowych, zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej, oferujący rozwiązania dla budynków zapewniające bezpieczne i bezawaryjne funkcjonowanie technicznej infrastruktury obiektu (BMS, HVAC, oświetlenie, zasilanie). Użytkownicy zyskują najwyższy komfort oraz optymalizację zużycia energii. Doświadczenie WAGO jest poparte wieloma realizacjami różnego rodzaju obiektów: biurowych, galerii handlowych, hoteli, sklepów sieciowych, fabryk, hal przemysłowych, widowiskowo-sportowych i innych.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnili Partnerzy Merytoryczni: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Izba Rzeczoznawców, Polska Izba Systemów Alarmowych, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy, PZU LAB oraz eksperci reprezentujący Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiciele tych instytucji wzięli udział zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej.

Schrack Seconet Polska, w imieniu swoim oraz wszystkich partnerów X jubileuszowej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, składa serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, uczestnikom, przedstawicielom instytucji oraz uczelni technicznych, patronom merytorycznym, medialnym. Dziękujemy także partnerom technologicznym za wielotygodniową, wspólną pracę nad całokształtem wydarzenia.

O planach związanych z kolejną edycją wydarzenia będziemy informować na bieżąco, wszystkie informacje są dostępne na stronie: : wydarzenia.schrack-seconet.pl